Hosting , จดโดเมน, วิธีการชำระ, Support , ติดต่อบริษัทฯ

เงื่อนไขการให้บริการ Web Hosting เว็บโฮสติ้ง คุณภาพสูง เร็ว ใช้งานง่าย Host บริการดี

 
  Hosting , จดโดเมน, วิธีการชำระ, Support , ติดต่อบริษัทฯ
   
  User Name :
 
Password :
 
 
Forgot Passworld ?
  Tel: (02) 903-5757
.: Home
.: Promotion
.: Why 24WebHost
  ตัวอย่างลูกค้า  
.: Web Hosting
  Basic Plan  
  Advanced Plan  
  Multiple Plan  
  Reseller Plan  
.: Dedicated Server
.: Domain Name
  จดทะเบียนโดเมน  
  ความหมายโดเมน  
  ย้ายโดเมน  
  ระบบจัดการโดเมน  
  ข้อมูลโดเมน Whois  
.: บริการอื่นๆ
  ออกแบบเว็บไซต์  
.: วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน  
  แจ้งการชำระเงิน  
  นโยบายการคืนเงิน  
  เงื่อนไขการให้บริการ  
.: Support
  คำถามที่พบบ่อย (FAQ)  
  Flash Help  
  คู่มือใช้งาน (Manual)  
  Webboard (Forum)  
  Blog : ให้ความรู้ทั่วไป  
.: Server Information
  Network & Hardware  
  ระบบ Control Panel  
  Data Center  
.: ข้อมูลบริษัทฯ
  ติดต่อบริษัทฯ  
 
 
 
 
  เงื่อนไขการให้บริการ Hosting
บริษัทสมาร์ทแซปจำกัด
(SmartZap) ของสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือหยุดให้บริการใดๆก็ได้ ตามที่ทาง SmartZap ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริการนั้นถูกใช้งานโดยขัดต่อเงื่อนไขการใช้งานในหน้านี้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะยอมรับและไม่โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

การใช้งาน

ไม่อนุญาติให้ใช้บริการของ SmartZap ไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องใดๆหรือ เป็นลักษณะของ link ต่างๆ กับ เว็บไซต์สิ่งผิดกฏหมาย อันได้แก่

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Warez , Crack
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ไวรัส, โทรจัน, Spyware
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก อนาจาร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือเว็บไซต์อื่นๆที่ผิดกฏหมายและผิดศีลธรรม
 

 
เว็บไซต์ที่สร้างความแตกแยกให้หมู่คณะใดคณะ หนึ่งหรือการใส่ร้ายบุคคลหรือหมู่คณะใดคณะหนึ่ง
เว็บไซต์ที่นำบริการของ SmartZap ไปดำเนิน การเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ให้บริการ Free Email, Free Hosting
ทั้งนี้ไม่ได้จำกัดไว้ว่ามีเพียงแค่สิ่งเหล่านี้เท่านั้น
 

โดยปกติทาง SmartZap จะดูแลให้การใช้งาน Server มีการใช้งานทรัพยากร (CPU,RAM) น้อยกว่า 50% ซึ่งการใช้งานที่มีผลให้ทรัพยากรของ Server ถูกใช้ไปเกินกว่า 50% เป็นเวลานาน จะไม่ได้รับอนุญาต เช่น

 

ไม่อนุญาตให้ส่ง email ไปยังผู้อื่นในคราวละมากๆ จนมีผลให้ทรัพยากรของ Server ถูกใช้มากเกินไป
ไม่อนุญาตให้ run script ที่ใช้ทรัพยากรของ Server มากจนเกินไป
ไม่อนุญาตให้ run script ที่มีการติดต่อ Database Server นานเกินไปจนส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรของ Server
ทั้งนี้ไม่ได้จำกัดไว้ว่ามีเพียงตัวอย่างเหล่านี้เท่านั้น
ไม่อนุญาติให้ใช้บริการของ SmartZap ในการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์, hack Server, Network หรือ Account อื่นใดๆทั้งสิ้น และต้องเก็บ Password เป็นความลับเสมอ
 


ความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์เป็นของผู้ใช้บริการ ทาง SmartZap จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามทาง SmartZap มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) ซึ่งอาจจะช่วยกู้ข้อมูลกลับมาได้หรือได้เพียงบางส่วน ระบบ Backup ของ SmartZap เป็นการเสริมคุณภาพของการให้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิกล่าวโทษ SmartZap และพนักงานหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้

ความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์เป็นของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจึงต้องปรับปรุง Software ที่ใช้งานให้เป็น version ล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเว็บไซต์ถูก hack หากเกิดกรณีนี้ขึ้นทาง SmartZap จะหยุดให้บริการเว็บไซต์ทันที โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว


บริการที่ทาง SmartZap นำเสนอเป็นบริการที่สามารถใช้งานได้และมีค่าบริการที่เหมาะสม ไม่ครอบคลุมไปถึงค่าประกัน ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากการใช้บริการ กับทาง SmartZap ได้ แม้ว่าบริการนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

SmartZap มีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการ ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ SmartZap

โดยปกติเว็บไซต์ที่มีการใช้ Data Transfer เกินกว่าที่กำหนด จะถูกหยุดให้บริการชั่วคราว ทางผู้ใช้บริการต้องติดต่อกับฝ่ายขายเพื่อขอซื้อ Data Transfer เพิ่มจึงจะสามารถใช้บริการต่อไปได้ อย่างไรก็ตามทาง SmartZap สามารถแยกแยะให้ทราบได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นว่า Data Transfer ส่วนใหญ่ที่ใช้งานเกิดขึ้นจากการใช้งานส่วนใด ซึ่งทางผู้ใช้บริการจะกล่าวโทษว่าเป็นความผิดพลาดของ Software หรือทาง SmartZap ไม่ได้ เนื่องจากการเกิดความผิดพลาดจะไม่เกิดกับผู้ใช้บริการเพียงรายเดียว


การ support

บริการของ SmartZap จะต้องใช้งานได้ตามที่ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ หากไม่สามารถใช้งานได้ทางฝ่าย Support ของ SmartZap จะเป็นผู้ให้บริการเพื่อแก้ไข
หากผู้ใช้บริการไม่พอใจการทำงาน หรือการปรับแต่งบริการให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการเพียงรายเดียว ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทาง SmartZap ต้องแก้ไข ทาง SmartZap อาจจะแก้ไขให้หรือปฏิเสธหรือคิดค่าบริการการแก้ไขเพิ่ม ซึ่งเป็นสิทธิของทาง SmartZap
SmartZap เป็นผู้ให้บริการ Hosting ซึ่งหน้าที่หลักคือการดูแล Server ให้สามารถใช้งานได้ ดังนั้น ปัญหาด้านอื่นจึงไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของทางบริษัทฯ เช่น

 • ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Software/Script ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม อันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม
  ทางบริษัทฯ อาจจะช่วยดูให้เมื่อทาง support มีเวลาแต่อย่าคาดหวังว่าจะดำเนินการได้ในทันที
 • ปัญหาที่เกิดจากเครื่อง Computer หรือเครือข่ายที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ เช่น การเปิดเว็บไซต์ไม่ได้หรือการ upload แล้วหน้าเว็บไซต์ไม่เปลี่ยน ปัญหาเหล่านี้อาจไม่ได้อยู่ที่ server เพียงอย่างเดียว
 •  

   
  ความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์เป็นของผู้ใช้บริการ การนำ Software/Script มาใช้ใน Server ของทาง SmartZap แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งทางผู้ใช้บริการอาจจะทดสอบกับ Server ที่อื่นแล้วสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมของ Server ที่แตกต่างกัน ทาง SmartZap อาจจะช่วยดูและแก้ไขให้หรืออาจจะปฏิเสธการแก้ไขก็ได้
  การ Support คือการช่วยเหลือเมื่อบริการไม่สามารถใช้งานได้ หากเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้บริการใช้งานไม่เป็น
  ผู้ใช้บริการไม่เข้าใจการทำงานของ Software ทั้งที่อยู่ใน Control Panel หรือ ผู้ใช้บริการนำมาใช้เอง
  ทาง SmartZap ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบหรืออธิบาย แต่อาจจะส่ง link เพื่อให้ทางผู้ใช้บริการได้ไปศึกษาวิธีการใช้งานเอง
  การ Support ทางโทรศัพท์โดยปรกติจะอยู่ในช่วงเวลาทำการคือ จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการสามารถโทรศัพท์สอบถามนอกเวลาทำการหากมีเจ้าหน้าที่ของทาง SmartZap อยู่ สำหรับการ support ทาง email ทาง SmartZap ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งโดยปกติการตอบ email จะตอบภายใน 24 ชั่วโมง
   


  นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสมาชิก

  บริษัทสมาร์ทแซปจำกัด (SmartZap) ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งให้กับบริษัทผ่านเว็บไซต์ในเครือนั้น เป็นความไว้วางใจที่คุณได้มอบให้ ทางบริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อข้อมูลที่สำคัญนี้ โดยจะกล่าวอธิบายต่อไป

  การเช้าใช้งานเว็บไซต์ในเครือของ SmartZap ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับต่อนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติขอนโยบายนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ support@smartzap.com

  ข้อมูลที่ทาง SmartZap เก็บไว้

  ข้อมูลทุกชนิดที่คุณส่งให้ SmartZap ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามจะถูกเก็บไว้ โดยจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดต่อกับคุณเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ตาม ความประสงค์ที่คุณได้แจ้งมายัง SmartZap เช่น ข้อมูล Hosting, การจดทะเบียนโดเมนเนม

  แนวทางการใช้งานข้อมูล

  ข้อมูลของคุณจะถูกใช้งานตามจุดประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น และจะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
  WHOIS : ข้อมูลของคุณจะถูกบันทึกใน WHOIS Database เพื่อแสดงสิทธิในโดเมน
  การโฆษณา : ข้อมูลของคุณจะใช้เพื่อการติดต่อและนำเสนอสิทธิหรือบริการที่คุณจะได้ โดยทาง SmartZap อาจจะใช้ข้อมูลนี้ให้กับกลุ่มเว็บไซต์ในเครือ หรือเว็บไซต์พันธมิตรที่ทาง SmartZap เห็นว่าเป็นประโยชน์
  ผู้ให้บริการ : SmartZap อาจจะนำข้อมูลที่ใช้ติดต่อกับคุณให้กับผู้ให้บริการของ SmartZap เพื่อดำเนินการด้านบริการบางอย่างแทน SmartZap เช่นการ ให้ชื่อที่อยู่กับไปรษณีย์เพื่อส่งจดหมาย
  กฎหมาย : ทาง SmartZap จะเปิดเผยข้อมูลในบางกรณีที่มีการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย หรือเป็นคำสั่ง