หน้าแรก     ค้นหางาน      สมัครสมาชิก     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ     ข้อมูลเชิงสถิติ     ข่าวประชาสัมพันธ์     กระดานข่าวสาร     ระบบอีเลิร์นนิ่ง
 
 
 
 
 
 
   ffff
     
 
 
สาขาวิชาชีพ
   
  คำที่ต้องการค้นหา  
สาขาวิชาชีพ
   
  คำที่ต้องการค้นหา  
 
 
  ข้อมูลอัพเดตล่าสุด  
ประวัติทั้งหมด
427
คน
 
ตำแหน่งงานทั้งหมด
7 ตำแหน่ง
 
ประวัติอัพเดตล่าสุด
0 คน
 
ประวัติวันนี้
0 คน
 
ตำแหน่งงานอัพเดต
0 ตำแหน่ง
 
ใบสมัครวันนี้
0 ใบ
 
       

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
โรงเรียนพรเพชรบริหารธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โรงเรียนพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง โรงเรียนสิทธิชนคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
โรงเรียนการบัญชีพิมพ์ดีดวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหาร
โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์วินิจฉัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการสกลนคร โรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพบรรณานิคม โรงเรียนเทคนิคช่างกลสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
โรงเรียนหนองคายบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย หนองคาย โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ โรงเรียนอุดรพาณิชการ-ช่างกล วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยกรรมสันตพล อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี โรงเรียนเสริมทักษะเก่งคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทคโนโลยีอิสานเหนือ อุดมเทคโนโลยีอุดรธานี โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี
โรงเรียนสอนภาษาจีนวรรธนะวิทยา โรงเรียนกรุงเทพช่างเทคนิค อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ โรงเรียนปริทัศน์ศึกษา (ชื่อเดิม : โรงเรียนพณิชยการแก้วเนตรอนุสรณ์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โรงเรียนโปลีเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โรงเรียนช่างกลอิสาน วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สถาบันเทคโนโลนีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ICT Techical Colleage
โรงเรียนของหนู มหาวิทยาลัยรังสิต k
มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ โรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีพาณิชยการหนองกุงศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โรงเรียนขอนแก่นบริพาด โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น
โรงเรียนธุรกิจอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
เทคโนโลยีพลพณิชยการ พาณิชยการขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ โรงเรียนคอมพิวเตอร์และธุรกิจแฟรนไชส์ อานเซอร์เทค
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่นเทคโนโลยีพาณิชยการ(ภูมิสิทธิ์)
4 ตุลาเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น โรงเรียนศูนย์เรียนภาษาอังกฤษเมืองแก่น
ถาวรอิเล็คทรอนิกส์ โรงเรียนเสริมสวยดวงฤดี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล
โรงเรียนคอมพิวเตอร์ขอนแก่น Bamboo Shoot โรงเรียนอิเล็กทรอนิค วิทยุ โทรทัศน์ ขอนแก่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น โรงเรียนภาษาจีนศึกษามาเอ็ดเซ็นเตอร์ ECC (Thailand) ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โรงเรียนกวดวิชาคเณศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพาณิชการ
โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ โรงเรียนเมรี่เทคโนโลยี โรงเรียนภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์
โรงเรียนอังกฤษธุรกิจนครราชสีมา โรงเรียนส่งเสริมวิทยา วิทยาลัยนครราชสีมา
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย โรงเรียนสอนภาษาสากลวิทย์ (The Cosmos Laguage Aademy) วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และ ภาษานครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา โรงเรียนอินเตอร์เทคโนโลยีแห่งเอเชีย วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โรงเรียนเบญจเทคโน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โรงเรียนธุรกิจพิมพ์ดีดการบัญชีและคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก


 
 
07/07/2006
สัมมนาเครือข่ายพันธ์มิตรซอฟต์แวร์ไทย
อ่านต่อ
07/07/2006
ภัยร้ายสายพันธุ์ใหม่
อ่านต่อ
10/05/2006
ผู้ช่วยรัฐมนตรีไอซีทีเปิดงาน “ SAP SummIT 06 ”
อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
07/07/2006
มข. ร่วมชาวจังหวัดขอนแก่นเดินเทิดพระเกียรติ “ รวมช่อกาลพฤกษ์ถวายสมเด็จย่า”
อ่านต่อ
07/07/2006
ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา
อ่านต่อ
07/07/2006
KKU LEAGUE 2006
อ่านต่อ
 
 
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2549 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2505-7370 เกี่ยวกับเรา
หากมีข้อเสนอแนะสำหรับเว็บท่า กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบที่ pongsathon@mictmail.com